Blog Archives

ดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียน

                  ดัชนีความเป็นประชาธิปไตย ที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้วัดสถานะความเป็นประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆจำนวน 167  ประเทศ โดยตัวบงชี้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นวัดจาก กระบวนการเลือกตั้ง, เสรีภาพของประชาชน, การทำงานของรัฐบาล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งประชาธิปไตยนั้นถือเป็นระบอบการปกครองที่ทั่วโลกให้การยอบรับ ถ้าประเทศใดมีความเป็นประชาธิปไตยมาก ประชาชนในประเทศนั้นก็จะมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย

ประเภทของความเป็นประชาธิปไตย

  1. ประชาธิปไตยเต็ม (8 – 10 คะแนน)
  2. ประชาธิปไตยสมบูรณ์ (6 – 7.9 คะแนน)
  3. ระบอบการปกครองแบบผสมผสาน ( 4 – 5.9 คะแนน)
  4. ระบอบเผด็จการ (ต่ำกว่า 3.9)

   ตารางแสดงการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียนปี พ.ศ.2555

Read the rest of this entry

Advertisements

การทุจริตในประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไรของอาเซียน?

ดัชนีที่ชี้วัดการทุจริต ดือ  Corruption Perceptions Index (CPI)

                  องค์กร Transparency International เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ได้ทำการสำรวจและประเมินผลจากองค์กรอิสระ 10 องค์กรคือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา(African Development Bank) ,ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank) ,The Bertelsmann Foundation ,The Economist Intelligence Unit ,Freedom House ,Global Insight ,International Institute for Management Development ,Political and Economic Risk Consultancy ,The World Economic Forum และ ธนาคารโลก(World Bank)และได้สำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจ หรือประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากกลุ่มของนักวิเคราะห์ในประเทศนั้นๆโดยประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด คือ นิวซีแลนด์(New Zealand) และประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุด คือ โซมาเลีย (Somalia)

Read the rest of this entry

กีฬากับการเมือง

                       ในปัจจุบันกีฬากับการเมืองถือว่าไม่สามารถแยกออกจากกันได้โดยเราจะเห็นได้จากในหลายๆกรณี เช่น บุรีรัมย์ยูไนเต็ด นครราชสีมาเอฟซี ราชบุรีเอฟซี ซึ่งสโมสรฟุตบอลที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นสโมสรฟุตบอลที่มีผู้บริหารทีมเป็นนักการเมืองและอดีตนักการเมือง ถ้าเราไม่สามารถแยกออกจากกันได้เราก็ต้องหาผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการศึกษาแนวคิด วิธีการดำเนินงานของระบบการเมือง โดยผมจะขอเสนอแนวคิดหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันพรรคเพื่อไทยได้นำแนวคิดนี้มาใช้ก็คือการแก้กฎหมายที่พรรคเพื่อไทยเสียเปรียบอยู่ให้ได้เปรียบมากขึ้นหรือเสียเปรียบน้อยลง Read the rest of this entry

ประเทศไทยเหมาะกับประชาธิปไตยจริงๆแล้วหรือ?

นิทานการเมือง

เรื่อง”บ้านเราไม่เหมาะที่จะปลูกต้นมะม่วงหรอก”

……กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีต้นมะม่วงเลยสักต้น
ใครที่อยากจะกินมะม่วงก็ต้องไปหาพ่อค้า ซึ่งก็ไปซื้อจากหมู่บ้านอื่นๆอีกที
จนกระทั่งวันหนึ่ง เจ้าเด็กชายตัวน้อยเกิดฉุกคิดได้ว่า
แทนที่เราจะต้องรอซื้อมะม่วงจากพ่อค้าอยู่ร่ำไป
แล้วทำไมเราจึงไม่ปลูกมะม่วงขึ้นเองเสียเล่า? Read the rest of this entry

%d bloggers like this: