My story

“ถ้ารู้จัก แล้วจะรักเอง”

ชื่อ นาย สุรศักดิ์    นามสกุล  ตุ้มทอง

ชื่อเล่น  แดง

วัน/เดือน/ปีเกิด   : วัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2535 (แรม 5 ค่ำ เดือน 2  ปีมะแม) เวลา 09.39 น.

ที่อยู่ตามบัตรประชาชน   : 177/2   ม.12   ต.หลุมข้าว  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา 30160

ที่อยู่ปัจจุบัน :  หอพักชายที่ 10 (ห้อง 423) มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น 40002

_____________________________________________________________________________________________

การศึกษา ระดับอนุบาล

อนุบาล  2 – 3 (ไม่ได้เรียนอนุบาล 1)  เรียนที่ โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา  2/1-2  ถ.ศรีธานี   ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

              อนุบาล 2   ครูคนแรกชื่อ ครูนิศากร   กิจกลาง  ครูประจำชั้นอนุบาล 2

              อนุบาล 3   ครูประทาย   ธรรมทอง   ครูประจำชั้นอนุบาล 3  สอบได้ลำดับที่ 11  เข้าเรียนครบทุกวันทั้งหมด  207 วัน

_____________________________________________________________________________________________

การศึกษา ระดับประถม

ป.1 – ป.4 เรียนที่โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา  2/1-2  ถ.ศรีธานี  ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

          ป.1 เทอม 1 คะแนนเต็ม 500 สอบได้ 427 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.4

                 เทอม 2 สอบได้ลำดับที่ 4  คะแนนเต็ม 500 ได้ 415 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83

          ป.2 เทอม 1 สอบได้ลำดับที่ 5  คะแนนเต็ม 600 ได้ 495 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.50

                 เทอม 2 สอบได้ลำดับที่ 5  คะแนนเต็ม 600 ได้ 505 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.17

                 –  ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลและกลุ่มโรงเรียนสังกัดสถานศึกษาเอกชน   ( มีการจัดขึ้นครั้งเดียวตลอด 8 ปีที่ผมเรียนอยู่)ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่งผลัด 4 x 50 เมตร

          ป.3 เทอม 1 สอบได้ลำดับที่ 6 คะแนนเต็ม 600 ได้ 444 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74

                 เทอม 2 สอบได้ลำดับที่ 7  คะแนนเต็ม 600 ได้ 468 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78

          ป.4 เทอม 1 สอบได้ลำดับที่ 3  คะแนนเต็ม 600 ได้ 515 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.83

                 เทอม 2 สอบได้ลำดับที่ 3  คะแนนเต็ม 600 ได้ 501 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.50

 ป.5 – ป.6 เรียนที่โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา  2 ซอย 1 ถนนโนนสูง – มิตรภาพ  ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา (ย้ายที่ตั้งของโรงเรียนเริ่มเรียน ป.5 เทอม 2)      

          ป.5 เทอม 1 สอบได้ลำดับที่ 4 คะแนนเต็ม 600 ได้ 497 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.81

                 เทอม 2 สอบได้ลำดับที่ 5  คะแนนเต็ม 600 ได้ 512 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.33

                – อาสาสมัครสาธารณสุขในโรงเรียน (อสร.)

          ป.6 เทอม 1 สอบได้ลำดับที่ 3  คะแนนเต็ม 600 ได้ 492 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82

                 เทอม 2 สอบได้ลำดับที่ 3  คะแนนเต็ม 600 ได้ 496 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.66

               – รางวัลเรียนดี  5 ปี (ป.3 ไม่ได้รับรางวัล)

_____________________________________________________________________________________________

การศึกษาระดับมัธยมต้น(ช่วงชั้นที่ 3)

เรียนที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  ถ.ศรีธานี  ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ปราณีต   วงศ์ปัดแก้ว

          ม.1/7  เกรดเฉลี่ย 3.42

          ม.2/7  เกรดเฉลี่ย 3.09

          ม.3/7 เกรดเฉลี่ย  3.14

         – ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.21

_____________________________________________________________________________________________

การศึกษาระดับมัธยมปลาย(ช่วงชั้นที่ 4)

เรียนที่โรงเรียนโนนสูงศรีธานี  ถ.ศรีธานี  ต.โนนสูง  อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

          อาจารย์ที่ปรึกษา  อ.ชำนาญ   เคียงสูงเนิน และ  อ.ดวงกมล   แสงสวัสดิ์

          แผนการเรียน วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

          ม.4/2  เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 3.14

                        เทอม 2 เกรดเฉลี่ย 3.19

          – นักกีฬาฟุตซอลและฟุตบอลของโรงเรียน รุ่นอายุ 15 ปี

          ม.5/2  เทอม 1 เกรดเฉลี่ย 3.31

                        เทอม 2 เกรดเฉลี่ย 3.26

          ม.6/2 เทอม 1 เกรดเฉลี่ย  3.21

                       เทอม 2 เกรดเฉลี่ย 3.22

           – ผลการเรียนเฉลี่ยรวม 3.22

           – ได้โควต้า คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

           – ได้โควต้า คณะครุศาสตร์  สาขา ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

          – Admission ติดที่ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  สาขา การปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 _____________________________________________________________________________________________

การศึกษาระดับอุดมศึกษา

         ชั้นปีที่ 1  ปี  2553

                     เทอม 1  G.P.A  3.25

                    – รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ของสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขัน

                       ตอบปัญหา หัวข้อ ” Global Security & American’s Role “

                     เทอม 2  G.P.A  3.31

                    – รางวัลเชิดชูเกิยรตินักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่น

        ชั้นปีที่ 2  ปี  2554

                     เทอม 1 G.P.A  3.36

                     – สอบได้คะแนนสูงสุดวิชา Man and Nature

                      – คณะกรรมการเลือกตั้ง วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น

                     เทอม 2 G.P.A  3.86

                     – สอบได้คะแนนสูงสุดวิชา Human Resource Management for Local Government-

                       Administration ได้ 91 คะแนน (เรียนรวม 2 สาขา)

                     -นักศึกษาสอบสวนพิเศษ TSI รุ่น 6 (Tactic Of Special Investigation)

        ชั้นปีที่ 3  ปี  2555

                     เทอม 1 G.P.A  3.56

                     เทอม 2 G.P.A  4.00

                     – นักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Cooperative Education.) ที่เทศบาลนครขอนแก่น  ( ฝ่ายแผนงานและประเมินผล )

        ชั้นปีที่ 4  ปี  2556

                     เทอม 1 เทอมสุดท้ายของการศึกษาปริญาตรี G.P.A 3.42

                    – คณะกรรมการสโมสรนักศักษาวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ประธานฝ่ายวิชาการ)

                    

_____________________________________________________________________________________________

Advertisements
  1. บอกตามตรงนะ ข้อมูลข้าหายหมดแล้วว่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: