ดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียน

                  ดัชนีความเป็นประชาธิปไตย ที่นักเศรษฐศาสตร์ใช้วัดสถานะความเป็นประชาธิปไตยในประเทศต่าง ๆจำนวน 167  ประเทศ โดยตัวบงชี้ความเป็นประชาธิปไตยนั้นวัดจาก กระบวนการเลือกตั้ง, เสรีภาพของประชาชน, การทำงานของรัฐบาล, การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน และวัฒนธรรมทางการเมือง ซึ่งประชาธิปไตยนั้นถือเป็นระบอบการปกครองที่ทั่วโลกให้การยอบรับ ถ้าประเทศใดมีความเป็นประชาธิปไตยมาก ประชาชนในประเทศนั้นก็จะมีสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวย

ประเภทของความเป็นประชาธิปไตย

  1. ประชาธิปไตยเต็ม (8 – 10 คะแนน)
  2. ประชาธิปไตยสมบูรณ์ (6 – 7.9 คะแนน)
  3. ระบอบการปกครองแบบผสมผสาน ( 4 – 5.9 คะแนน)
  4. ระบอบเผด็จการ (ต่ำกว่า 3.9)

   ตารางแสดงการจัดอันดับดัชนีประชาธิปไตยในอาเซียนปี พ.ศ.2555

Read the rest of this entry

Advertisements

การทุจริตในประเทศไทยอยู่อันดับที่เท่าไรของอาเซียน?

ดัชนีที่ชี้วัดการทุจริต ดือ  Corruption Perceptions Index (CPI)

                  องค์กร Transparency International เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่ได้รับการสนับสนุนจาก UN มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมัน ได้ทำการสำรวจและประเมินผลจากองค์กรอิสระ 10 องค์กรคือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาแอฟริกา(African Development Bank) ,ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(Asian Development Bank) ,The Bertelsmann Foundation ,The Economist Intelligence Unit ,Freedom House ,Global Insight ,International Institute for Management Development ,Political and Economic Risk Consultancy ,The World Economic Forum และ ธนาคารโลก(World Bank)และได้สำรวจความคิดเห็นของนักธุรกิจ หรือประเมินประสิทธิภาพการทำงานจากกลุ่มของนักวิเคราะห์ในประเทศนั้นๆโดยประเทศที่มีการทุจริตน้อยที่สุด คือ นิวซีแลนด์(New Zealand) และประเทศที่มีการทุจริตมากที่สุด คือ โซมาเลีย (Somalia)

Read the rest of this entry

รูปแบบการจัดการการศึกษาของไทย

รูปแบบการจัดการการศึกษาของไทย แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ
1.การศึกษาในระบบ (Formal education)  เป็นการศึกษาที่ระบบแบบแผน วัตถุประสงค์ หลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการที่แน่นอนโดยมีจุดประสงค์หลักที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

Read the rest of this entry

EURO 2012 : GROUP D

ข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศต่างๆในกลุ่ม D ซึ่งประกอบด้วย Ukraine  Sweden  France  and England

ข้อมูล / ประเทศ

ยูเครน

สวีเดน

ฝรั่งเศส

อังกฤษ

เมืองหลวง เคียฟ สตอกโฮล์ม ปารีส ลอนดอน
ภาษาทางการ ภาษายูเครน
     ภาษาสวีเดน
ภาษาฝรั่งเศส      ภาษาอังกฤษ
การปกครอง ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ราชาธิปไตยภายใต้ รัฐธรรมนูญ,รัฐสภา สาธารณรัฐเดี่ยวกึ่งประธานาธิบดี ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ
เข้าร่วมสหภาพยุโรป Read the rest of this entry

EURO 2012 : GROUP C

ข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศต่างๆในกลุ่ม C ซึ่งประกอบด้วย Spain  Italy  Republic of Ireland  and  Croatia

ข้อมูล / ประเทศ

สเปน

อิตาลี่

ไอร์แลนด์

โครเอเชีย

เมืองหลวง มาดริด โรม           ดับลิน
ซาเกร็บ
ภาษาทางการ ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี่ ภาษาไอริสและภาษาอังกฤษ ภาษาโครเอเชีย
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา สาธารณรัฐ
เข้าร่วมสหภาพยุโรป Read the rest of this entry

EURO 2012 : GROUP B

ข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศต่างๆในกลุ่ม B ซึ่งประกอบด้วย Netherlands  Denmark  Germany and  Portugal

ข้อมูล / ประเทศ

เนเธอร์แลนด์

 

เดนมาร์ก

 

เยอรมัน

โปรตุเกส

เมืองหลวง อัมสเตอร์ดัม โคเปนเฮเกน เบอร์ลิน ลิสบอน
ภาษาทางการ ภาษาดัตซ์ ภาษาเดนมาร์ก ภาษาเยอรมัน ภาษาโปรตุเกส
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ และ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สหพันธ์สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา
เข้าร่วมสหภาพยุโรป Read the rest of this entry

EURO 2012 : GROUP A

ข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศต่างๆในกลุ่ม A ซึ่งประกอบด้วย Poland  Greece  Russia  and  Czech Republic

รูปภาพ

ข้อมูล / ประเทศ

รูปภาพ

โปแลนด์

รูปภาพ

กรีซ

รูปภาพ

รัสเซีย

 

รูปภาพ

สาธารณรัฐเช็ก

เมืองหลวง วอร์ซอ เอเธนส์ มอสโก ปราก
ภาษาทางการ ภาษาโปแลนด์ ภาษากรีก ภาษารัสเซีย ภาษาเช็ก
การปกครอง สาธารณรัฐประชาธิปไตย สาธารณรัฐ สหพันธ์สาธารณรัฐ   กึ่งประธานาธิบดี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
เข้าร่วมสหภาพยุโรป Read the rest of this entry
%d bloggers like this: