โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง

                โครงการเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทยในการก่อสร้างระบบรถไฟความเร็วสูง มีเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ และเชื่อมโยงตลาดการค้า ระหว่างกลุ่มประเทศแถบลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางของอินโดจีน

                โดยรัฐบาลได้ยกร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินราว 2 ล้านล้านบาท สำหรับใช้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานของ ประเทศ โดยโครงการรถไฟความเร็วสูงเป็นหนึ่งในโครงการที่ถูกบรรจุอยู่ในเนื้อหาของ พร บ. โดยมีแนวทางที่รัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าของระบบรางและให้สัมปทานการดำเนินงานแก่เอกชน โดยวางแผนให้สามารถทำการประกวดราคาได้ภายในสิ้นปี

                 กระทรวงคมนาคมเตรียมเร่งรัด ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 5 เส้นทาง ประกอบด้วย  กรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – หนองคาย, กรุงเทพฯ – หัวหิน – ปาดังเบซาร์ และ กรุงเทพฯ – ระยอง ขณะที่เส้น ทางแรกที่จะเร่งดำเนินการทันที คือกรุงเทพฯ- นครราชสีมา โดยรูปแบบการลงทุนนั้น  เป็นไปได้มากที่สุด คือ ภาครัฐก่อสร้างรางหรือโครงสร้างพื้นฐานเอง และดึงเอกชนเข้ามาร่วมในการเดินรถ ซึ่งจะมีพูดคุยอีกครั้งว่าจะเป็นรูปแบบเอกชนร่วมลงทุนเดินรถ หรือสัมปทานเดินรถ

               กรอบการพัฒนารถไฟความเร็วสูง ร่วมกับผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) นำผลศึกษาที่บริษัทที่ปรึกษา จัดทำไว้เข้ามาพิจารณารายละเอียดเพื่อกำหนดกรอบหลายประเด็น  หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนารถไฟความเร็วสูง โดยใช้รางขนาด  1.435  เมตร  หรือสแตนดาร์ดเกจจะมีการปรับปรุงจากรางเดิม ซึ่งเป็นรางขนาด  1  เมตร หรือมิเตอร์เกจ หรือจะมีการพัฒนา รางที่ 3 เป็นแบบสแตนดาร์ดเกจตลอดเส้นทาง

2206608

5 เส้นทางโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง (เวลาเดินทางและค่าโดยสารตามที่ได้ศึกษาไว้)

สายเหนือ :

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – นครสวรรค์ (หนองปลิง) เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 12 นาที ค่าโดยสาร  384 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – พิษณุโลก เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 54 นาที 36 วินาที ค่าโดยสาร   611 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – เด่นชัย เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 38 นาที ค่าโดยสาร  845 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – เชียงใหม่ เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 43 นาที 48 วินาที ค่าโดยสาร  1,190 บาท

สายตะวันออกเฉียงเหนือ (1) :

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – นครราชสีมา เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 16 นาที ค่าโดยสาร  410 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – ขอนแก่น เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 13 นาที ค่าโดยสาร  709 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – หนองคาย เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 4 นาที ค่าโดยสาร  984 บาท

สายตะวันออกเฉียงเหนือ (2) :

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – สุรินทร์ เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 3 นาที ค่าโดยสาร  661 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – อุบลราชธานี เวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 51 นาที ค่าโดยสาร  912 บาท

สายใต้ :

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – หิวหิน เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที ค่าโดยสาร  360 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – แม่กลอง-หิวหิน เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 55 นาที ค่าโดยสาร  295 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – สุราษฎร์ธานี เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง 14 นาที ค่าโดยสาร  1,037 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – หาดใหญ่ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 41 นาที ค่าโดยสาร  1,499 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางบางซื่อ) – ปาดังเบซาร์ เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง 54 นาที ค่าโดยสาร  1,571 บาท

สายตะวันออก :

กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) – ฉะเชิงเทรา – ระยอง เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 6 นาที ค่าโดยสาร  350 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) – บางปะกง – ระยอง เวลาเดินทาง 0 ชั่วโมง 58 นาที ค่าโดยสาร  305 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน) – ฉะเชิงเทรา – จันทร์บุรี เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 39 นาที ค่าโดยสาร  530 บาท

กรุงเทพ (สถานีกลางมักกะสัน)  – ฉะเชิงเทรา – อรัญประเทศ เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 15 นาที ค่าโดยสาร  400 บาท

ข้อมูลจาก

: http://www.thairath.co.th/page/trainPage

: http://th.wikipedia.org/wiki/รถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

Advertisements

Posted on Mar 31, 2013, in General, Politics, Technology and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: