อันดับโลกศักยภาพทางการทหาร

ศักยภาพทางการทหารของแต่ละประเทศ

               GFP(GlobalFirepower.com) ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ครอบคลุมอำนาจทางทหารทั่วโลกที่มีสถิติที่รวบรวมผ่านแหล่งต่างๆ โดยจะพิจารณาจากความสามารถของแต่ละประเทศทั้งทางบก ทางทะเล(เรือ) และทางอากาศ รวมทั้งด้านโลจิสติกและการเงิน โดยไม่ได้นำศักยภาพทางอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในการจัดอันดับครั้งนี้

                ประเทศไทยนั้นมีศักยภาพทางการทหารอยู่อันดับ 19 ของโลก อันดับ 8 ของเอเชีย และอันดับ 2 ของอาเซียนโดยมีประเทศในอาเซียนที่ติดอันดับ 1 -50 ได้แก่ฟิลิปปินส์อันดับที่ 23 มาเลเซียอันดับที่ 27 และสิงค์โปร์อันดับที่  41 แต่การจัดอันดับในครั้งนี้จัดอันดับเพียง 55 อันดับเท่านั้นทำให้ไม่ครอบคลุมประเทศในอาเซียนซึ่งก็มีประเทศที่หลายคนอย่างรู้ว่าการทหารของประเทศนั้นมีศักยภาพเพียงใด เช่น พม่า กัมพูชา ซึ่งมีพรมแดนติดกับประเทศไทย

ตารางแสดงอันดับโลกศักยภาพทางการทหาร

อันดับ ประเทศ อันดับ ประเทศ
1

สหรัฐอเมริกา

11

บราซิล

2

รัสเซีย

12

อิหร่าน

3

จีน

13

เยอรมัน

4

อินเดีย

14

ใต้หวัน

5

สหราชอาณาจักร

15

ปากีสถาน

6

ตุรกี

16

อิยิปต์

7

เกาหลีใต้

17

อิตาลี่

8

ฝรั่งเศส

18

อินโดนีเซีย

9

ญี่ปุ่น

19

ไทย

10

อิสรเอล

20

ยูเครน

องค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้ศักยภาพทางทหารของแต่ละประเทศนั้นมีความแข็งแกร่ง เช่น อัตรากำลังทหาร  จำนวนอากาศยาน จำนวนเรือรบ เงินสำรองระหว่างประเทศ รวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ ฯลฯ

ตารางแสดงอัตรากำลังทหารของประเทศในทวีปเอเชีย

อันดับ(อันดับโลก) ประเทศ จำนวนคน
1(1) จีน 749,610,775
2(2) อินเดีย 615,201,057
3(4) อินโดนีเซีย 129,075,188
4(9) ญี่ปุ่น 53,608,446
5(10) ฟิลิปปินส์ 50,649,196
6(11) อิหร่าน 46,247,556
7(16) ไทย 35,444,716
8(21) เกาหลีใต้ 25,609,290
9(28) ซาอุดิอาระเบีย 15,246,507
10(29) อิรัก 15,229,095

ตารางแสดงจำนวนอากาศยานทั้งหมดของประเทศในทวีปเอเชีย

อันดับ(อันดับโลก) ประเทศ จำนวนอากาศยาน
1(2) จีน 5,176
2(4) อินเดีย 2,462
3(6) ญี่ปุ่น 1,953
4(10) เกาหลีเหนือ 1,650
5(11) เกาหลีใต้ 1,568
6(13) ซาอุดิอาระเบีย 1,200
7(16) อิรัก 1,139
8(21) อิหร่าน 1,030
9(28) ไทย 913
10(29) ใต้หวัน 837

ตารางแสดงจำนวนเรือรบของประเทศในทวีปเอเชีย

อันดับ(อันดับโลก) ประเทศ จำนวนเรือรบ
1(1) จีน 47
2(2) ญี่ปุ่น 36
3(6) ใต้หวัน 22
4(11) อินเดีย 12
5(17) เกาหลีใต้ 9
6(21) ซาอุดิอาระเบีย 7
7(22) อินโดนีเซีย 6
8(22) ไทย 6
9(28) สิงค์โปร์ 6
10(30) อิหร่าน 5

ตารางแสดงปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศของประเทศในทวีปเอเชีย

อันดับ(อันดับโลก) ประเทศ เงินสำรองระหว่างประเทศ
1(1) จีน $2,876,000,000,000
2(2) ญี่ปุ่น $1,096,000,000,000
3(4) ซาอุดิอาระเบีย $456,200,000,000
4(5) ใต้หวัน $387,200,000,000
5(7) อินเดีย $284,100,000,000
6(8) เกาหลีใต้ $274,600,000,000
7(10) สิงค์โปร์ $225,800,000,000
8(12) ไทย $176,100,000,000
9(19) มาเลเซีย $106,500,000,000
10(30) อินโดนีเซีย $96,210,000,000

 ***เงินสำรองระหว่างประเทศ 10 อันดับแรกของโลกประเทศในทวีปเอเชียติดอันดับถึง 7 ประเทศโดยมีรัสเซียอยู่อันดับ 3 บราซิลอันดับ 6 และสวิสเซอร์แลนด์อันดับ 9


ที่มา  http://globalfirepower.com/ (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1/11/2012)

Advertisements

Posted on Nov 19, 2012, in Politics and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: