EURO 2012 : GROUP C

ข้อมูลที่น่าสนใจของประเทศต่างๆในกลุ่ม C ซึ่งประกอบด้วย Spain  Italy  Republic of Ireland  and  Croatia

ข้อมูล / ประเทศ

สเปน

อิตาลี่

ไอร์แลนด์

โครเอเชีย

เมืองหลวง มาดริด โรม           ดับลิน
ซาเกร็บ
ภาษาทางการ ภาษาสเปน ภาษาอิตาลี่ ภาษาไอริสและภาษาอังกฤษ ภาษาโครเอเชีย
การปกครอง ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาธิปไตยระบบรัฐสภา สาธารณรัฐ
เข้าร่วมสหภาพยุโรป 1 มกราคม 2529 ปี 2545 ปี 2516 การรับรองการเข้าเป็นสมาชิก EU จะมีผลในกลางปี 2556
พื้นที่(ตร.กม.) 504,030 301,388 70,273 56,542
จำนวนประชากร (ล้านคน) 45,200,737 60,067,554 4,456,000 4,496,869
GDP -1.8% -1.9% 0.5% -0.5%
สกุลเงิน ยูโร(EUR) ยูโร(EUR) ยูโร(EUR) ยูโร(EUR)
การเกณฑ์ทหาร ไม่มี (ยกเลิกในปี 2001 ) ไม่มี ไม่มี ไม่มี (ยกเลิกในปี 2008 )
อัตราการว่างาน 24.2% 9.5% 14.5% 9.4%
การกระจายรายได้

(Gini coefficient)

35% 36% 34% 34%

ขอบคุณข้อมูลจาก

http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศสเปน

http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศอิตาลี่

http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไอร์แลนด์

http://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศโครเอเชีย

http://en.wikipedia.org/wiki/Conscription#Military_slavery

http://www.guardian.co.uk/business/interactive/2012/jun/07/real-euro-2012-economic-championship?fb=native

 

Advertisements

Posted on Jun 15, 2012, in Sports and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: