หากจะให้ผมยอมรับ…..ประชาธิปไตย

หากจะให้ผมยอมรับ บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้อยู่เหนือกฎหมาย  ผมยอมรับไม่ได้ ทุกคนจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย

หากจะให้ผมยอมรับ ให้นำเงินภาษีของประชาชนจำนวนมาก มาประชาสัมพันธ์ต่างๆนานา เช่น   เสื้อยึด  ป้ายต่างๆตามท้องถนน  รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผ่าน วิทยุ โทรทัศน์ และ อินเตอร์เน็ต เพื่อให้ทุกคนมีความคิดไปในทางเดียวกันผมยอมรับไม่ได้

หากจะให้ผมยอมรับ…  การแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ม.112  เพื่อให้ ม.112 สอดคล้องกับหลักรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตย โดยทุกคนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีเสรีภาพ มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน(ผมยอมรับได้)

หากจะให้ผมยอมรับ การลงโทษผู้ต้องหาทั้งๆที่พยานหลักฐานไม่สามารถบอกได้ว่า ผู้ต้องหานั้นเป็นผู้กระทำความผิด ผมยอมรับไม่ได้

หากจะให้ผมยอมรับ การรัฐประหารซึ่งเป็นเผด็จการ  เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองและการบริหาร ผมยอมรับไม่ได้

หากจะให้ผมยอมรับ การเรียกร้องประชาธิปไตย หรือ การเรียกร้องต่างๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ของประชาชนส่วนมาก (ผมยอมรับได้)

หากจะให้ผมยอมรับ การใช้อำนาจทางทหาร เพื่อเข่นฆ่ามนุษย์ด้วยกัน  เพื่อให้สถาบันใดสถาบันหนึ่งมีความอยู่รอดมั่นคง ซึ่งก็คงไม่แตกต่างอะไรจากเผด็จการ  ผมยอมรับไม่ได้

หากจะให้ผมเลือก ระหว่างคะแนนเสียงข้างมากกับการรัฐประหารเพื่อให้ได้มา ซึ่งอำนาจเบ็ดเสร็จของรัฐบาล ผมเลือกคะแนนเสียงข้างมาก

หากจะให้ผมยอมรับ ว่ารัฐบาลมีอำนาจแล้วแต่ประชาชนไม่มีอันจะกิน ข้าวของแพง  มีการรวมอำนาจสู่ส่วนกลาง ไม่มีการกระจายอำนาจ  ผมยอมรับไม่ได้

หากจะให้ผมยอมรับ รัฐธรรมนูญปี 2540 หรือ 2550 โดยมีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ประชาชนมีอำนาจ มีสิทธิ เสรีภาพ มากขึ้น (ผมยอมรับได้) แต่ถ้ามีกลุ่มไม่อยู่ภายใต้ตามรัฐธรรมนูญ ชอบฉีกรัฐธรรมนูญ ผมยอมรับไม่ได้

หากจะให้ผมยอมรับในสิ่งที่คุณเคยทำ กระทำอยู่  และกำลังจะทำ  โดยประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศไม่ได้รับประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อย ซึ่งเป็นการถ่วงความเจริญของประเทศ  ผมยอมรับไม่ได้

สุดท้าย………หากจะให้ผมสู้เพื่อประชาธิปไตย..เพื่อประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ…ผมพร้อมที่จะสู้

Advertisements

Posted on Dec 21, 2011, in Politics and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: